HATAY ECZACI ODASI ODAMIZDAN 2017-2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

2017-2018 YILI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

                                                                                                                                                                            07.08.2018

 SAYIN MESLEKTAŞIM

      6643 sayılı Türk Eczacılar Birliği Kanunu’nun 8. Maddesi gereğince Odamızın 2018 yılı Seçimsiz Mali Genel Kurul Toplantısı 01 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Odamız Konferans Salonunda gerçekleşecek olup, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 08 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10.00’da Odamız Konferans Salonunda çoğunluk aranmaksızın aşağıda belirtilen gündem doğrultusunda gerçekleşecektir.

           Bilgilerinize sunulur. 

                                                                            Saygılarımla

                                                                   28.Bölge Hatay Eczacı Odası

                                                                        Yönetim Kurulu Adına

                                                                                 BAŞKAN

                                                                 Ecz. Sedat İlkin AKÖZCAN

 G Ü N D E M                                                          ;

1-Açılış ve Yoklama

2-Divan Başkanlığı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5-Yönetim Kurulu Mali Raporunun Okunması

6-Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7- Raporların Görüşülmesi

8- Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporların Ayrı Ayrı İbrası

9- 2018-2019 Tahmini Bütçesinin Sunuluşu ve Onaylanması

10-Dilek ve Temenniler

11-Kapanış 

 

05.09.2018 - Okunma Sayısı : 937