2018 ODA VE YARDIMLAŞMA SADIĞI AİDATLARI HAKKINDA  (11-01-2018)

 Değerli Meslektaşım

    2018 yılı oda aidatları ve Yardımlaşma Sandığı bedelleri aşağıdaki gibidir. İlgili bedellerin kredi kartıyla ve odamız hesabına banka havalesi ile ödenmesi mümkün olup, odamız muhasebesine Şubat ayı sonuna kadar yatırılması ,havale yolu ile ödenen aidatların odamıza bildirilmesi gerekmektedir.  Oda aidatları ile ilgili olarak 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nun 55. maddesinin son fıkrası, "Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar." şeklindedir. Bilgilerinize sunulur. Ecz.Reşat Akgöl
Genel Sekreter Eczane Eczacıları için:

 

2018 Oda Aidatı                                 :54.28  TL
2018 Afet Fonu                                  :54.28  TL
2018 Oda Masraflarına Katkı Payı           :814.20TL
2018 Yardımlaşma Sandığı Aidatı          :162.83   TL
Odamız Mali Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Temsilcilik katkı payı                                                 :100 TL

Toplam                                                    :1.185.59 TL

  

Kamu Eczacıları için:

 2018 Oda Aidatı                                   :27.14 TL
 2018 Yardımlaşma Sandığı Aidatı           :81.41   TL

 Toplam                                                  :108.55 TL

 

 Kamuda çalışmayan Eczacılar için:

2018 Oda Aidatı                                    :54.28  TL
2018 Yardımlaşma Sandığı Aidatı            :162.83   TL

Toplam                                                   :217.11  TL


Banka hesap numarası: İş Bankası Uzunçarşı Şubesi 456874 HESAP NO IBAN:TR48 0006 4000 0016 1080 456 874